Imieniny:
Benity, Maksymiliana, Teodozji

 

   

Aktualności

2017-05-25

Pomoc na modernizację gospodarstw rolnych ruszy od 29 czerwca

Pomoc na modernizację gospodarstw rolnych ruszy od 29 czerwca

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych”, finansowaną z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wsparcie do 500 tys. zł.

więcej »

2017-05-25

Ogłoszenie mieszkańca o znalezionym kocie.

Ogłoszenie mieszkańca o znalezionym kocie.

Znaleziono kota w Sieprawiu na Psiarze w okolicach Jagódki. Jest to biały, dość spory kocur z burymi elementami. Chwilowo przebywa u nas na podwórku. Właściciele proszeni są o kontakt pod numerem: 663369575.

więcej »

2017-05-23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z poźn. zm.) zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 1 w związku z §3 ust.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam

więcej »

2017-05-23

Gminny Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka

Serdecznie zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się 4 czerwca br. w godzinach od 14.00 do 19.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Łyczance.

  • 14.00 – 14.15 – otwarcie Gminnego Dnia Dziecka
  • 14.30 – 14.50 – występy laureatów konkursu „Wywiedzione ze słowa”

więcej »

2017-05-19

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały

Wójt Gminy Siepraw informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Gminy Siepraw: Programu współpracy Gminy Siepraw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 .

więcej »

2017-05-15

Uwaga rolnicy! Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużone do końca maja

Uwaga rolnicy! Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużone do końca maja

Dopłaty za rok 2016 wypłacone zostaną w ustawowym terminie, do końca czerwca. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia 31 maja 2017 roku. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników.

więcej »

2017-05-12

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE POD WYNAJEM

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE POD WYNAJEM

Lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Jana Pawła II 38  w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1449  o powierzchni 0,4100ha, numer KW KR1Y/00027467/7. Powierzchnia pomieszczeń wynosi łącznie 116,01 m2. Budynek usytuowany w centrum miejscowości Siepraw w pobliżu Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gimnazjum w Sieprawiu, hali sportowej, Sanktuarium Bł. Anieli Salawy, sklepów, przystanków komunikacji publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego.

więcej »

2017-05-08

Małopolski Uniwersytet Seniora - zapisy

Małopolski Uniwersytet Seniora - zapisy

Zapraszamy na zajęcia Małopolskiego Uniwersytetu Seniora. Inicjatywa ta, stworzona w ramach działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest skierowana do wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy, bez względu na wiek. W ramach cyklu spotkań planowane są wykłady i spotkania poświęcone m.in: prawu, zdrowiu, informatyce, a także coś dla ciała, czyli wycieczki i zajęcia prozdrowotne.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [202] [203] [204]   następna strona »