Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2018-06-20

XXXIII Sesja Rady Gminy Siepraw

XXXIII Sesja Rady Gminy Siepraw

Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2018 roku /środa/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXXIII z następującym porządkiem obrad:

więcej »

2018-06-20

Działki na sprzedaż!

Działki na sprzedaż!

Oferujemy atrakcyjne działki budowlane, budowlano-rolne oraz działka usługowa w miejscowości Siepraw.

1. Cisza, spokój, urokliwe zakątki, kontakt z naturą, to tylko niektóre korzyści płynące z zamieszkania w Gminie Siepraw.

więcej »

2018-06-20

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 25 czerwca 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2018-06-18

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 26 czerwca 2018 roku /wtorek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2018-06-15

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024

Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.

więcej »

2018-06-15

PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START”

PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START”

300  złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Kto może otrzymać wsparcie?

więcej »

2018-06-13

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Siepraw stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ogłoszenia, od dnia 13 czerwca 2018 r. przez okres co najmniej 21 dni podany zostanie do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

więcej »

2018-06-12

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w zakresie określonym uchwałą Nr XVI/149/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zmienionej uchwałą Nr XXIII/198/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [251] [252] [253]   następna strona »