Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna

 

Aktualności

2017-10-23

Zapraszamy do wspólnego biegania

Zapraszamy do wspólnego biegania

Dwa tygodnie temu w Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące wspólnego biegania w Sieprawiu. Owocem rozmów było utworzenie grupy biegowej.
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do zespołu zapraszamy na wspólny trening jutro (tj. wtorek) o godzinie 19:00. Zbiórka pod Domem Kultury!

więcej »

2017-10-17

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów - nabór 7/2017/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów - nabór 7/2017/G

Nabór wniosków na projekty grantowe realizujące zadania z zakresu: Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa i promowanie współpracy między podmiotami zaangażowanymi w turystykę i rekreację, a w tym: imprezy promocyjne.

więcej »

2017-10-17

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w zakresie określonym uchwałą Nr XVI/149/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zmienionej uchwałą Nr XXIII/198/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017r wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej »

2017-10-16

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi uregulowaniami wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do elektronicznego składania deklaracji VAT. 

więcej »

2017-10-16

Szkolenie w Urzędzie Skarbowym

Szkolenie w Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach zaprasza wszystkich Podatników na szkolenia warsztatowe, podczas których zaprezentowane zostaną najważniejsze zasady i korzyści związane z przesyłaniem deklaracji, w szczególności deklaracji VAT przez Internet.

więcej »

2017-10-16

Ogłoszenie o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych

Ogłoszenie o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 16 października 2017r.: przeprowadziła drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Sieprawiu stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, 899/5 o powierzchni 0,1237 ha oraz 899/6 o powierzchni 0,1076 ha, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach prowadzi księgę wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

więcej »

2017-10-11

Informacja dotycząca ocen energetycznych budynków

Informacja dotycząca ocen energetycznych budynków

Szanowni mieszkańcy Gminy Siepraw,
w związku z rozpoczęciem przeprowadzania ocen energetycznych budynków, których właściciele zgłosili zamiar przystąpienia do projektu wymiany starych pieców na paliwa stałe na piece spełniające wymagania Ekoprojektu opalane gazem, biomasą bądź ekogroszkiem uprzejmie prosimy o umożliwienie audytorom wykonywania wizji lokalnej w budynkach w ciągu dnia, od rana do zmierzchu.  Jednym z elementów wizji lokalnej jest wykonanie dokumentacji fotograficznej  budynku. Ze względu na coraz krótszy dzień oraz mając na uwadze jakość przedmiotowych zdjęć, celowe jest udostępnienie budynku przez właściciela w godzinach porannych i popołudniowych. 

więcej »

2017-10-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w zakresie określonym uchwałą Nr XVI/149/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zmienionej uchwałą Nr XXIII/198/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [221] [222] [223]   następna strona »