Imieniny:
Damiana, Romana, Romany

 

   

 

Aktualności

2017-02-22

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.

więcej »

2017-02-22

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej

Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej.

więcej »

2017-02-20

Informacja dotycząca wysoce zjadliwej ptasiej grypy

Informacja dotycząca wysoce zjadliwej ptasiej grypy

Wójt Gminy Siepraw, przypomina iż nadal obowiązuje  nakaz utrzymywania ptactwa w zamkniętych obiektach, a dodatkowo należy dostarczyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Myślenicach  zgłoszenie miejsca, adresu , gatunku  oraz ilości  utrzymywanego drobiu.

więcej »

2017-02-20

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

więcej »

2017-02-20

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35

Zjawisko: Roztopy
Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy
Ważność: od 2017-02-20 10:30:00 do 2017-02-22 10:30:00

więcej »

2017-02-17

Dni Otwarte Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dni Otwarte Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty, który odbędzie 23 lutego 2017 r. w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Funduszu (parter, ul. Kanonicza 12).

więcej »

2017-02-15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu ogłasza nabór na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu
I.      Wymagania wobec kandydata:
1.      Niezbędne:

więcej »

2017-02-15

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Już w najbliższy piątek, 17 lutego ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie także 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji poznamy najpóźniej 3 kwietnia. Więcej informacji...

więcej »

1 [2] [3] ... ... [190] [191] [192]   następna strona »