Imieniny:
Bartosza, Jerzego, Maliny

Aktualności

2016-08-19

Zawiadomienia o spotkaniach informacyjno- szkoleniowych

Zawiadomienia o spotkaniach informacyjno- szkoleniowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa uprzejmie informuje, iż 05.09.2016r. tj. poniedziałek, rozpocznie się cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa, zainteresowanych możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

więcej »

2016-08-18

Konsultacje społeczne - zawiadomienie

Konsultacje społeczne - zawiadomienie

Konsultacje dotyczące uchwały o wyznaczeniu Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji zgodnie z art. 8 oraz 11 Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

W sierpniu rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie wyznaczenia Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji.

więcej »

2016-08-18

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach w sprawie schematu postępowania podczas produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny znajdą Państwo w załączniku poniżej.

więcej »

2016-08-16

Senior w akcji

Senior w akcji

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

więcej »

2016-08-12

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

więcej »

2016-08-12

Zapraszamy na XVIII Dożynki Powiatowe w Pcimiu-28 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy na Powiatowe Dożynki, które w tym roku odbędą się w Pcimiu, przy boisku KS Pcimianka.

Grupy dożynkowe z każdej gminy powiatu wezmą udział w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego, w którym wyłoniony zostanie najpiękniejszy wieniec.
Nagrodzeni zostaną także wiodący rolnicy z terenu naszego powiatu.

więcej »

2016-08-12

TY kreujesz swoją karierę

TY kreujesz swoją karierę

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji zaprasza do udziału w projekcie pn TY kreujesz swoją karierę

więcej »

2016-08-11

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Siepraw na podstawie art. 85 ust. 3 i art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ), oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego /t.j. z 2016r. poz. 23 / zawiadamia,

więcej »

1 [2] [3] ... ... [162] [163] [164]   następna strona »