Imieniny:
Bernarda, Sabiny, Samuela

SIEPRAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Z dniem 1 września 2016 r. weszła w życie uchwała XIV/132/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Siepraw gminnego programu dla rodzin wielodzietnych SIEPRAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY. Celami programu są:

  • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinie wielodzietnej;
  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Siepraw, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR) przyznaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Siepraw identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach na Karcie, stanowiących identyfikator gminy. Identyfikatorem Gminy Siepraw są następujące cyfry: 12 09 06 2 i są zawarte w siedmiu pierwszych cyfrach numeru Karty.

Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia m. in. do: ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie deklaracji złożonej w Gminie Siepraw.


Lista przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu Sieprawska Karta Dużej Rodziny (aktualizowana po przystąpieniu przez przedsiębiorców do programu)

  1. CHRUPIĄCE KURCZAKI, Zakliczyn, ul. Zarusinki 141 (z dniem 6 września 2016 roku)

  • zniżka: 15% na posiłki i napoje
  1. aseco technology - Grzegorz Żmudzki, Siepraw ul. Krakowska 123 (z dniem 12 września 2016 roku)

  • zniżka: 10% na tonery do drukarek laserowych
  • zniżka: 20% na naprawę sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny)
  • zniżka: 10% na naprawę sprzętu komputerowego (laptop)

Przedsiębiorcy i instytucje, działające na terenie Gminy Siepraw, mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację (można pobrać załącznik poniżej), w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg.

Przedsiębiorcy i instytucje, które przystąpiły do Programu, informują mieszkańców Gminy Siepraw o realizacji Programu w miejscu realizacji uprawnień, umieszczając, w widocznym miejscu plakat o treści:

„Tu skorzystasz z uprawnień w ramach Programu »Sieprawska Karta Dużej Rodziny«”.

 

Informacja z dnia 1 września 2016 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, że z dniem 1 września 2016 r. obowiązuje gminny program dla rodzin wielodzietnych SIEPRAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY.

Karta uprawnia m.in. do dopłaty do jednego zakupionego biletu imiennego miesięcznego komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub studiujących, w wysokości 25 zł za jeden bilet miesięczny dla uprawnionego ucznia lub studenta.
Dopłata do imiennych biletów miesięcznych będzie wypłacana semestralnie po złożeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 13 budynku Urzędu Gminy) wniosku wraz z kserokopią zakupionych biletów, kserokopią legitymacji szkolnej lub studenckiej lub zaświadczeniem ze szkoły, do której uczęszcza uprawniony uczeń.
O terminie składania wniosków wraz z dokumentami za miesiące od września 2016 r. do stycznia 2017 r. poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

UWAGA
Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Siepraw, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR) NIE SKŁADAJĄ WNIOSKÓW o przyznanie Sieprawskiej Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR) jest dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych SIEPRAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY.


Informacja z dnia 9 stycznia 2017 roku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, że wnioski dla osób starających się o dopłatę do biletów miesięcznych są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 13 budynku Urzędu Gminy) od dnia 9 stycznia 2017roku.
Wnioski o dopłatę do biletów miesięcznych będą składane w dniach od 30 stycznia do 10 lutego  2017r.

W załączniku poniżej: wniosek o dopłatę do kosztów poniesionych przez uprawnione osoby na zakup biletów imiennych miesięcznych komunikacji publicznej, dla dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub studiujących.

Przypominamy, że osobami uprawnionymi do korzystania z dopłaty do biletów miesięcznych są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Siepraw, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR) przyznaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

Informacja z dnia 20 czerwca 2017 roku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, że wnioski dla osób starających się o dopłatę do imiennych biletów miesięcznych są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 13 budynku Urzędu Gminy) od dnia 19 czerwca 2017 r.

Dopłata do imiennych biletów miesięcznych będzie wypłacana semestralnie po złożeniu wniosku wraz z kserokopią zakupionych biletów, kserokopią legitymacji szkolnej lub studenckiej lub zaświadczeniem ze szkoły, do której uczęszcza uprawniony uczeń.

Wnioski o dopłatę do biletów miesięcznych będą składane w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.

W załączniku poniżej: wniosek o dopłatę do kosztów poniesionych przez uprawnione osoby na zakup biletów imiennych miesięcznych komunikacji publicznej, dla dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub studiujących.

Przypominamy, że osobami uprawnionymi do korzystania z dopłaty do biletów miesięcznych są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Siepraw, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR) przyznaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załączniki: