Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany

 

Aktualności

2018-02-15

ARiMR - szkolenie dla rolników

ARiMR - szkolenie dla rolników

Myślenickie  Biuro  Powiatowe  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej w Sieprawiu odbędzie się szkolenie dla rolników poświęcone nowej – elektronicznej formie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Ze względu na ważną tematykę szkolenia prosimy o niezawodne  przybycie !
 

więcej »

2018-02-14

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Siepraw z dnia 22 listopada 2017r. znak GPiŚ.6220.6.2017

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Siepraw z dnia 22 listopada 2017r. znak GPiŚ.6220.6.2017

Wójt Gminy Siepraw na podstawie art. 145 § 1 pkt 4, art. 147, art. 149 § 1 i art. 150 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2017 r. poz. 1257 zm. Dz. U. z 2018 r poz. 149) zawiadamia, że w dniu  14 luty 2018r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowanie administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Siepraw z dnia 22 listopada 2017r. znak GPiŚ.6220.6.2017 orzekającą o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji p.n. „Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno – magazynowej na malarnię proszkową w Zakładzie Produkcyjnym w m. Siepraw ul. Lipowa 40, powiat Myślenice obręb ewd.: Nr 0003, na działce 1117/5”.

więcej »

2018-02-14

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2018-02-07

Szkolenie w Urzędzie Skarbowym

Szkolenie w Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie zaprasza Podatników na szkolenie dotyczące, między innymi, zmian w przepisach prawa podatkowego, które weszły w życie z dniem 01.01.2018 r.
Panele szkoleniowe:

więcej »

2018-02-05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  W URZĘDZIE GMINY SIEPRAW

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SIEPRAW

Wójt Gminy Siepraw ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  Siepraw w Referacie Inwestycji i Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych

więcej »

2018-02-05

Zarządzenie Nr 399/18 Wójta Gminy Siepraw  z dnia  5 lutego 2018 r.   w sprawie wyboru ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 399/18 Wójta Gminy Siepraw z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyboru ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817 zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

więcej »

2018-02-01

Nabór wniosków

Nabór wniosków

Uwaga Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe!!! TURYSTYCZNA PODKOWA ogłosiła nabór wniosków na imprezy promocyjne, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych, z uwzględnieniem edukacji mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

więcej »

2018-02-01

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Producenci rolni  posiadający użytki rolne na terenie Gminy Siepraw, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zobowiązani są do:

więcej »

1 [2] [3] ... ... [234] [235] [236]   następna strona »