Imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny

 

   

Aktualności

2017-05-24

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo małopolskie
Ważność: od 2017-05-24 08:00:00 do 2017-05-24 17:00:00

więcej »

2017-05-23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z poźn. zm.) zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 1 w związku z §3 ust.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam

więcej »

2017-05-23

Gminny Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka

Serdecznie zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się 4 czerwca br. w godzinach od 14.00 do 19.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Łyczance.

  • 14.00 – 14.15 – otwarcie Gminnego Dnia Dziecka
  • 14.30 – 14.50 – występy laureatów konkursu „Wywiedzione ze słowa”

więcej »

2017-05-19

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały

Wójt Gminy Siepraw informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Gminy Siepraw: Programu współpracy Gminy Siepraw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 .

więcej »

2017-05-17

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 24 maja 2017 roku /środa/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2017-05-16

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Siepraw uchwalony

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Siepraw uchwalony

Rada Gminy Siepraw na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXIV/222/17 – „Gminny Program Rewitalizacji do roku 2023”. Uchwalenie tego dokumentu było zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac i konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd i Radę Gminy oraz firmę konsultingową Erofin z Dobczyc, której zlecono wykonanie projektu GPR. Na wykonanie programu Gmina pozyskała 85% środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

więcej »

2017-05-15

Uwaga rolnicy! Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużone do końca maja

Uwaga rolnicy! Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużone do końca maja

Dopłaty za rok 2016 wypłacone zostaną w ustawowym terminie, do końca czerwca. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia 31 maja 2017 roku. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników.

więcej »

2017-05-12

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE POD WYNAJEM

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE POD WYNAJEM

Lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Jana Pawła II 38  w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1449  o powierzchni 0,4100ha, numer KW KR1Y/00027467/7. Powierzchnia pomieszczeń wynosi łącznie 116,01 m2. Budynek usytuowany w centrum miejscowości Siepraw w pobliżu Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gimnazjum w Sieprawiu, hali sportowej, Sanktuarium Bł. Anieli Salawy, sklepów, przystanków komunikacji publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [202] [203] [204]   następna strona »