Imieniny:
Ilony, Jerzego, Wojciecha

 

Aktualności

2018-04-16

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Siepraw ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 726/1 o powierzchni 0,18 ha. Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 726/1 tj. do właścicieli działek ewid. nr: 1488, 1489, 725/40, 725/9, 727/12, 727/18, 727/17, 727/13, 732/37, 727/15, 727/9, 727/21, 727/20, 727/19, 726/4, 726/5 (obręb Siepraw).

więcej »

2018-04-09

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje że poszukuje osobę na stanowisko: Pracownik socjalny (umowa na zastępstwo)

Wymagania niezbędne:

więcej »

2018-04-16

Ruszyła III edycja  Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Samorząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w warsztatach informacyjno-edukacyjnych.
Podczas warsztatów przedstawione zostaną  najważniejsze zasady obowiązujące w budżecie obywatelskim. Będzie można dowiedzieć się kto może zgłosić projekt i jak to zrobić, jakie zadania mogą liczyć na wsparcie oraz jak poprawnie wypełnić formularz.

więcej »

2018-04-16

Ogłoszenie - wstrzymanie dostawy wody

Ogłoszenie - wstrzymanie dostawy wody

W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ  URZĄD GMINY SIEPRAW INFORMUJE, ŻE W  DNIU 18 kwietnia    2018 r. (środa) w godz. od 8.00 do 16.00 zostanie wstrzymana dostawa  wody w Zakliczynie  ul. W.Iwaszkiewicza od ronda  do Dworu (prawa strona),  W. Iwaszkiewicza – lewa strona Nr 47, 55, 67, 59, 65 oraz ul. Cichy Kącik, ul. Kasztanowa.

więcej »

2018-04-13

Informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. (poniedziałek) Gminna Biblioteka Publiczne będzie nieczynna.  Za utrudnienia przepraszamy.

więcej »

2018-04-12

Posiedzenie Komisji Statutowej

Posiedzenie Komisji Statutowej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.
Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2018-04-10

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 5  i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405; zm. poz. 1566 i poz. 199)  podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Siepraw wydał postanowienie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „„Instalacja do wytłaczania elementów z tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1776 w Sieprawiu.”

więcej »

2018-04-09

Skutki uchwały antysmogowej dla mieszkańców Województwa Małopolskiego

Skutki uchwały antysmogowej dla mieszkańców Województwa Małopolskiego

Uchwała z dnia 27 stycznia 2017 roku Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw antysmogowa dla Województwa Małopolskiego ma na celu ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Od 1 lipca 2017 roku wprowadzono zakaz instalacji nowych kotłów nie spełniających warunków określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r.

więcej »

« poprzednia strona   [1] 2 [3] [4] ... [242] [243] [244]   następna strona »