Imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli

 

Aktualności

2011-12-01

Zebrania wiejskie w Gminie Siepraw

Wójt Gminy Siepraw serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie, które się odbędą w następujących sołectwa w dniach:

więcej »

2011-11-14

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych oraz spisów inwentaryzacyjnych

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Siepraw powołana przez Radę Gminy Siepraw Uchwałą Nr IV/26 z dnia 7 lutego 2011 r. działając na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z późn. zm.) , Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP. Nr 30 poz. 2350) oraz Uchwały Nr XI/97/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia do wiadomości projektów sporządzonych kart inwentaryzacyjnych i spisów inwentaryzacyjnych przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu, informuje, iż sporządziła niżej wymienione karty inwentaryzacyjne nieruchomości zajętych pod drogę wewnętrzną spisy inwentaryzacyjne zwierające te karty.

 

więcej »

2011-11-08

Gminne Obchody Święta Niepodległości

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu serdecznie zapraszają na uroczyste Gminne Obchody Święta Niepodległości, które odbędą się dnia 10 listopada br.

więcej »

2011-11-02

Ogłoszenie o pierwszym przteragu nieograniczonym ustnym

Wójt Gminy Siepraw ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siepraw oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1572/41, o powierzchni 0.0714 ha.

więcej »

2011-10-27

Be 20 - droga do ekonomii społecznej

Projekt skierowany do mieszkańców 10 gmin: Dobczyce, Lanckorona, Lubień, Łapanów, Trzciana, Mucharz, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia.
Projekt służy przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej działającego
w ramach Stowarzyszenia BE 20 – Centrum Dobrej Woli wzmacnianiu współpracy na rzecz poprawy sytuacji oraz aktywności zawodowej i pozycji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich 10 gmin należących do Grupy Partnerskiej BESKIDEK.

więcej »

2011-09-29

Ogłoszenie

Wójt Gminy Siepraw stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ogłoszenia, od dnia 29 września 2011 r. przez okres co najmniej 21 dni podane zostaną do publicznej wiadomości wykazy działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu. W/w wykaz dotyczy działek Nr 1572/42 o pow. 0.0008 ha oraz Nr 1699/6 o pow. 0.0122 ha położonych w Sieprawiu.

więcej »

2011-09-27

Informacja dotycząca możliwości dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

Urząd Gminy Siepraw informuje o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października br.

więcej »

2011-09-20

Zlot rowerowy Siepraw 2.10.2011

W dniu 2 października 2011 r. w Sieprawiu odbędzie się 54 Turystyczny Zlot Kolarski- XXI Zlot Gwiaździsty „Rowerem po złoty liść 2011”.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [223] [224] 225 [226] [227] ... [253] [254] [255]   następna strona »