Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany

 

Aktualności

2011-01-03

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Siepraw w 2011 r.

Wójt Gminy Siepraw informuje o naborze spośród organizacji pozarządowych kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Siepraw w 2011 r.

więcej »

2011-01-03

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w Gminie Siepraw w roku 2011.

Wójt Gminy Siepraw informuje o naborze spośród organizacji pozarządowych kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w Gminie Siepraw w roku 2011.

więcej »

2011-01-03

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Siepraw w 2011 r.

Wójt Gminy Siepraw ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Siepraw w 2011 r.

więcej »

2011-01-03

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w Gminie Siepraw w roku 2011

Wójt Gminy Siepraw ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w Gminie Siepraw w roku 2011.

więcej »

2010-12-27

Ogłoszenie

Urząd Gminy Siepraw informuje, iż w związku ze zmianą ustawową stawki podatku VAT od 01.01.2011r. podatek VAT na usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków będzie wynosił 8%.

więcej »

2010-12-15

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH w Sołectwach GMINY Siepraw

W miesiącu lutym 2011 roku upływa kadencja sołtysów i Rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Siepraw, w tym;

w Sieprawiu we wszystkich sołectwach w dniu 3 lutego 2011 r.
w Łyczance w dniu 4 lutego 2011 r.
w Czechówce i Zakliczynie w dniu 5 lutego 2011 r.

więcej »

2010-12-07

Ogłoszenie

Wójt Gminy Siepraw informuje, że w Urzędzie Gminy Siepraw na tablicy ogłoszeń i w BIP został podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia wykaz pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Siepraw przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę oraz wykaz miejsc na działkach lub budynkach będących własnością Gminy przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę pod reklamy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

więcej »

2010-12-03

Informacja dotycząca odśnieżania chodników przy drogach na terenie Gminy Siepraw

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 236 poz. 2008), oraz §3 lit. f) Uchwały Nr XXXVII/244/09 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 listopada 2009r., (Dz. U. Woj. Mał. z 2009r., Nr 777 poz. 697) określone zostały obowiązki, jakie nałożone są na każdego właściciela nieruchomości.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [212] [213] 214 [215] [216] ... [234] [235] [236]   następna strona »