Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2012-12-05

UCHWAŁA NR XX/172/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Działając na podstawie art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), z dniem 5 grudnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Gminy Siepraw NR XX/172/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

więcej »

2012-12-05

Termin spotkań zespołów opracowujących nazewnictwo ulic

W związku z uporządkowania numeracji na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Siepraw informuje że posiedzenia Zespołów składających się z radnych poszczególnych wsi Gminy, członków rad sołeckich i sołtysów odbędą się w następujących terminach:

więcej »

2012-12-05

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Siepraw informuje, że w Urzędzie Gminy Siepraw na tablicy ogłoszeń i w BIP zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Siepraw przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata.

 

więcej »

2012-12-04

Posiedzenie Komisji Promocji i Komunikacji Społecznej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 6 grudnia 2012 roku /czwartek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Komunikacji Społecznej. Tematem będzie prezentacja artykułów do wydania Nr 4/2012 gazetki „Z Czterech Stron Gminy”.

więcej »

2012-12-04

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 12 grudnia 2012 roku /środa/ o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia: sprawozdanie roczne z prac Komisji Rewizyjnej oraz opracowanie rocznego planu komisji na rok 2013.

więcej »

2012-12-04

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 10 grudnia 2012 roku /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy. Tematem będzie drugie czytanie projektu budżetu na 2013 rok.

więcej »

2012-12-04

Ulice w Gminie Siepraw

Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji wydając w dniu 9 stycznia 2012r. rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125) zobowiązał wszystkie Gminy w Polsce do uporządkowania numeracji nieruchomości w sposób zapewniający ich przestrzenną regularność.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [201] [202] 203 [204] [205] ... [251] [252] [253]   następna strona »