Imieniny:
Jarosława, Konrada, Selmy

 

Aktualności

2012-08-10

Ogłoszenie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka jest dostępny w zakładce "Gospodarka".

więcej »

2012-08-08

Ogłoszenie

W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRAC KANALIZACYJNYCH URZĄD GMINY SIEPRAW INFORMUJE, ŻE W DNIU 09 sierpnia 2012r. / czwartek/ w godz. 8.00-12.00 zostanie wstrzymana dostawa wody w Czechówce od P. Skotnickiego do krzyżówki z drogą Wieliczka-Dobczyce.

więcej »

2012-08-03

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II

W związku z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Nr XXIV/198/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenie woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami” Zarząd Powiatu w Myślenicach zaprasza zainteresowane osoby i podmioty do udziału w w/w Programie.

więcej »

2012-08-03

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Siepraw o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr IV/24/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla gminy Siepraw zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w projektu w dniach od 10.08.2012r. do 30.08.2012r. w Urzędzie Gminy Siepraw (32 - 447 Siepraw 1) w godzinach od 9.30 – 13.30.

więcej »

2012-07-23

„Staropolskim obyczajem na węgierskim szlaku”

To tytuł projektu realizowanego w 2012 r. przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Dobczycach wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Program obejmuje swym zasięgiem teren 13 gmin Małopolski od Żegociny po Mucharz i nawiązuje do motta H. Sienkiewicza: "Tradycję można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty. Dobrze zamknięte nie giną – ale też nie promieniują. Tradycja polska powinna promieniować".

więcej »

2012-07-18

Ogłoszenie w sprawie Studium zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Siepraw
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej załącznika Nr1( tekstu jednolitego)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw

więcej »

2012-07-11

Konkurs o Nagrody „Kryształy Soli” i „Amicus Hominum”

Kierownik Zespół Współpracy Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapraszają do udziału w konkursie o nagrody "Kryształy Soli" oraz "Amicus Hominum"

 

więcej »

2012-07-10

Ogłoszenie

Wójt Gminy Siepraw informuje, że w Urzędzie Gminy Siepraw na tablicy ogłoszeń i w BIP zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia wykaz pomieszczeń w budynku dolnym, usytuowanym na działce 1449 w Sieprawiu stanowiących własność Gminy Siepraw przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [200] [201] 202 [203] [204] ... [242] [243] [244]   następna strona »