Imieniny:
Celiny, Hilarego, Janusza

 

Aktualności

2011-01-10

Dzień Seniora - 16 stycznia 2011 r

Gmina Siepraw, Parafia Siepraw oraz Parafia Zakliczyn serdecznie zapraszają Seniorów Gminy Siepraw na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2011 r. (niedziela) o godz. 14.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Sieprawiu. Podczas spotkania odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu dzieci oraz Grupy Folklorystycznej, wystawione zostaną jasełka w wykonaniu dzieci z Łyczanki, oraz koncert kolęd w wykonaniu zespołu młodzieżowego.,


więcej »

2011-01-03

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Siepraw w 2011 r.

Wójt Gminy Siepraw informuje o naborze spośród organizacji pozarządowych kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Siepraw w 2011 r.

więcej »

2011-01-03

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w Gminie Siepraw w roku 2011.

Wójt Gminy Siepraw informuje o naborze spośród organizacji pozarządowych kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w Gminie Siepraw w roku 2011.

więcej »

2011-01-03

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Siepraw w 2011 r.

Wójt Gminy Siepraw ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Siepraw w 2011 r.

więcej »

2011-01-03

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w Gminie Siepraw w roku 2011

Wójt Gminy Siepraw ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w Gminie Siepraw w roku 2011.

więcej »

2010-12-27

Ogłoszenie

Urząd Gminy Siepraw informuje, iż w związku ze zmianą ustawową stawki podatku VAT od 01.01.2011r. podatek VAT na usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków będzie wynosił 8%.

więcej »

2010-12-15

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH w Sołectwach GMINY Siepraw

W miesiącu lutym 2011 roku upływa kadencja sołtysów i Rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Siepraw, w tym;

w Sieprawiu we wszystkich sołectwach w dniu 3 lutego 2011 r.
w Łyczance w dniu 4 lutego 2011 r.
w Czechówce i Zakliczynie w dniu 5 lutego 2011 r.

więcej »

2010-12-07

Ogłoszenie

Wójt Gminy Siepraw informuje, że w Urzędzie Gminy Siepraw na tablicy ogłoszeń i w BIP został podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia wykaz pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Siepraw przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę oraz wykaz miejsc na działkach lub budynkach będących własnością Gminy przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę pod reklamy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [199] [200] 201 [202] [203] ... [221] [222] [223]   następna strona »