Imieniny:
Gerwazego, Protazego, Sylwii

 

Aktualności

2018-06-18

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 26 czerwca 2018 roku /wtorek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2018-06-15

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024

Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.

więcej »

2018-06-15

PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START”

PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START”

300  złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Kto może otrzymać wsparcie?

więcej »

2018-06-15

Ogłoszenie - wstrzymanie dostawy wody

Ogłoszenie - wstrzymanie dostawy wody

W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ  SIECI WODOCIĄGOWEJ  URZĄD GMINY SIEPRAW INFORMUJE, ŻE W  DNIU 18 czerwca  2018r. (poniedziałek) w godz. od 8.00 do 16.00 zostanie wstrzymana dostawa  wody w Czechówce przy ulicach: Szkolna, Łąkowa, Spokojna, Słoneczna oraz w Sieprawiu przy ulicach: Długa, Wesoła, Staropolska.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

więcej »

2018-06-13

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Siepraw stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ogłoszenia, od dnia 13 czerwca 2018 r. przez okres co najmniej 21 dni podany zostanie do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

więcej »

2018-06-12

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w zakresie określonym uchwałą Nr XVI/149/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zmienionej uchwałą Nr XXIII/198/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej »

2018-06-11

Projekt „Małopolski Tele – Anioł”

Projekt „Małopolski Tele – Anioł”

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Celem projektu „Małopolski Tele- - Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnym Małopolanom, jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

więcej »

2018-06-11

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

więcej »

1 [2] [3] ... ... [251] [252] [253]   następna strona »