Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2012-01-30

Powiat Myślenicki wysoko w rankingu Samorządów w Polsce !

- 18 miejsce w Polsce, 3 miejsce w Małopolsce

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki zeszłorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów. W rankingu ogólnopolskim za 2011 r. – w kategorii powiaty - Powiat Myślenicki uzyskał wynik 27070 punktów i zajął 18. miejsce wśród 314 ocenionych powiatów z całego kraju!

Dodatkowo samorządy skategoryzowano w poszczególnych województwach. W klasyfikacji małopolskich samorządów powiatowych w roku 2011- Powiat Myślenicki zajął 3.miejsce wśród 19 powiatów z województwa małopolskiego uczestniczących w rankingu.
- Znaczny wzrost inwestycji, wielkość pozyskanych środków z UE i krajowych, nakłady na służbę zdrowia , programy profilaktyczne , poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja bazy oświatowej oraz wyższa jakość administracji to tylko niektóre działania powiatu z kilkudziesięciu kryteriów branych pod uwagę w rankingu, które zdecydowały o tak znacznym skoku notowań naszego powiatu w skali ogólnopolskiej. Ranking cieszy, ale najbardziej fakt, że podejmowane działania samorządu służą dobrze mieszkańcom - podkreślił starosta Józef Tomal.
- Bardzo wysoki wynik wśród ponad 300 powiatów w Polsce, to nie tylko satysfakcja, ale także potwierdzenie, że prowadzona polityka w tak trudnym okresie daje efekty. Oznacza to również, że obsługa urzędu prowadzona jest na odpowiednim poziomie, ale wymaga jeszcze ciągłego doskonalenia. Cieszy fakt, że założenia Zarządu ze starostą na czele i decyzje Rady Powiatu mają odzwierciedlanie w postaci wyników w rankingu. Odnotowaliśmy bardzo duży wzrost w klasyfikacji - skomentował pozycję Powiatu Myślenickiego w rankingu wicestarosta Tomasz Suś.
Kolejność w Rankingu Powiatów ZPP uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych działań prorozwojowych, inicjatyw i projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności. W efekcie zrealizowanych przedsięwzięć oraz działań prowadzonych w skali rocznej i wieloletniej, ocenionych przez ekspertów ze Związku Powiatów Polskich, Powiat Myślenicki awansował w ciągu 2011 r. z 207 miejsca w na 18. miejsce w ogólnopolskim rankingu powiatów oraz z 12. miejsca na 3. miejsce w rankingu powiatów województwa małopolskiego
Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego w kraju. Ranking ZPP prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: 1) powiaty, 2) miasta na prawach powiatu, 3) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 4) gminy wiejskie.
Wyniki Rankingu Powiatów ZPP - to zestawienie postępów poszczególnych samorządów powiatowych. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane na bieżąco przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.

W Polsce mamy 379 powiatów, w tym 65 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), a 314 to powiaty (powiaty ziemskie). Związek Powiatów Polskich zrzesza 317 powiatów i miast na prawach powiatów.

Oprac: Wydział Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich

 

Załączniki:

« Powrót