Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2012-01-30

Bezpłatne poradnictwo obywatelskie

W dniu 24 lutego 2012 roku (tj. piątek) w godzinach od 7.30 do 11.30 odbędzie się dyżur dla Gminy Siepraw w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać bezpłatną poradę obywatelską w ramach projektu "Doradztwo prawne i obywatelskie w powiatach : suskim, wadowickim i myślenickim", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer telefonu: 33 874 16 45, storna :www.projekt-doradztwo.pl, e-mail: biuro@projekt-doradztwo.pl

Informacje na temat projektu:

„Doradztwo prawne i obywatelskie w powiatach: suskim, wadowickim i myślenickim” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Collegium Iuvenum ze Suchej Beskidzkiej. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Funduszu Społecznego. Od listopada 2009 roku mieszkańcy powiatów suskiego, wadowickiego i myślenickiego korzystają z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Doświadczeni prawnicy udzielają porad m.in. w zakresie:
 mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 zatrudnienia i bezrobocia, niepełnosprawność;
 obywatel a instytucja, pozbawienie wolności;
 spadki, sprawy konsumenckie, stosunki międzyludzkie, własność;
 działalność gospodarcza, finanse, fundusze UE, organizacje pozarządowe.

Pomysł realizacji projektu na uwzględnionym obszarze narodził się w oparciu o pięcioletnią działalność Stowarzyszenia CI o charakterze społecznym i idące za tym przekonanie, że w powiatach suskim, wadowickim i myślenickim brak instytucji świadczących bezpłatne usługi doradcze dla obywateli. Obszar ten to głównie obszar wiejski lub wiejsko-miejski, obejmujący 11% ludności województwa małopolskiego. Utrudnienia w dostępie do porad wynikają po pierwsze z braku odpowiednich instytucji, po drugie z odległości do większych ośrodków miejskich, w których w większości skupione są kancelarie prawne i radcowskie. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, iż przeciętny obywatel nie jest sobie w stanie sam poradzić ze stale zwiększającą się ilością przepisów i uregulowań prawnych. Zatem głównym celem projektu było stworzenie i wdrożenie kompleksowego programu z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Aby osiągnąć zamierzony cel, w ramach projektu funkcjonują cztery stałe punkty doradztwa prawnego i obywatelskiego w miastach powiatowych Sucha Beskidzka, Wadowice, Myślenice. Ponadto, w porozumieniu z władzami gmin, dwa razy w miesiącu odbywają się dyżury w poszczególnych urzędach gmin. Szczegółowe informacje odnośnie dyżurów w gminach można uzyskać bezpośrednio na miejscu lub na stronie internetowej projektu – www.projekt-doradztwo.pl oraz w biurze projektu. Z racji dużego zainteresowania zalecamy wcześniejsze umawianie się na porady udzielane w stałych punktach doradztwa. Umówić można się telefonicznie, kontaktując się bezpośrednio z biurem projektu, lub drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.
Od listopada 2009 do kwietnia 2010r. udzielono ogółem 965 porad. Najczęściej obywatele szukają porad odnośnie spraw spadkowych, nieruchomości, spraw rozwodowych, rodzinnych. Często udzielane są również porady związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, funduszami unijnymi oraz kontaktami z urzędami i innymi instytucjami. Największe zainteresowanie projektem obserwujemy w powiatach wadowickim i suskim.
Wartość projektu to ok. 3,7 mln zł. Najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na działania związane ze świadczeniem porad prawnych i obywatelskich oraz promocję. W ramach promocji ukazały się liczne ogłoszenia w prasie (m.in. Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska) oraz spoty radiowe (Radio VOX FM) i telewizyjne (TVN). Projekt realizowany będzie do kwietnia 2012 roku.

Sucha Beskidzka:
• Poradnictwo prawne:
poniedziałki: 13:00 – 17:00
środy: 8:00 – 12:00
ul. Mickiewicza 123 (nad apteką Sana)
• Poradnictwo obywatelskie:
poniedziałki: 8:00 – 12:00
czwartki: 13:00 – 17:00
ul. Mickiewicza 39 (nad apteką naprzeciwko dworca PKP)
Wadowice – ul. Lwowska 43
• Poradnictwo prawne:
poniedziałki: 8:00 – 12:00
środy: 13:00 – 17:00
• Poradnictwo obywatelskie:
poniedziałki: 13:00 – 17:00
wtorki: 8:00 – 12:00


Myślenice – ul. Ogrodowa 1b
• Poradnictwo prawne:
wtorki: 9:00 – 13:00
czwartki: 14:00 – 18:00
• Poradnictwo obywatelskie:
wtorki: 13:00 – 17:00
czwartki: 8:00 – 12:00


Biuro projektu znajduje się w Suchej Beskidzkiej, otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Adres: Sucha Beskidzka ul. Przemysłowa 16, 34-200 Sucha Beskidzka, tel./fax: 33 874 16 45, e-mail: biuro@projekt-doradztwo.pl, strona: www.projekt-doradztwo.pl

 

 

« Powrót