Imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli

 

Aktualności

2018-04-10

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 5  i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405; zm. poz. 1566 i poz. 199)  podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Siepraw wydał postanowienie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „„Instalacja do wytłaczania elementów z tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1776 w Sieprawiu.”

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30,  pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 9.00-17.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, na stronie internetowej www.siepraw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw, w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku (http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home.
 

Wójt Gminy  Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala

 

Siepraw, dnia 10 kwietnia 2018r.
GPiŚ.6220.1.2018                               

 

Załączniki:

« Powrót