Imieniny:
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

 

Aktualności

2018-04-09

Skutki uchwały antysmogowej dla mieszkańców Województwa Małopolskiego

Skutki uchwały antysmogowej dla mieszkańców Województwa Małopolskiego

Uchwała z dnia 27 stycznia 2017 roku Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw antysmogowa dla Województwa Małopolskiego ma na celu ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Od 1 lipca 2017 roku wprowadzono zakaz instalacji nowych kotłów nie spełniających warunków określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r.

Uchwała wyznacza jednocześnie długie terminy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno:

  • Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów niespełniających żadnych norm emisyjnych;
  • Do końca 2026 roku będą musiały zostać wymienione kotły 3 lub 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012;
  • Eksploatowane kotły 5 klasy będą mogły być użytkowane do końca swej żywotności.

Kominków, pieców kaflowych oraz pieców typu „koza” również dotyczy uchwała antysmogowa. Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu, lub kominków których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Instalacje nie spełniające tych warunków od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE.
 

Załączniki:

« Powrót