Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2018-03-08

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Siepraw stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ogłoszenia, od dnia 8 marca 2018r. przez okres co najmniej 21 dni podany zostanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym.

  Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Siepraw (Dziennik Podawczy) w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (tj. do dnia 19 kwietnia 2018 r.).
 

Załączniki:

« Powrót