Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2018-03-01

Konkursu palm wielkanocnych 2018

Konkursu palm wielkanocnych 2018

Zapraszamy do wzięcia udział w Gminny Konkursie Palm Wielkanocnych. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Regulamin Konkursu palm wielkanocnych:

§ 1. Celem konkursu jest:

 1. Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm wielkanocnych.
 2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej oraz powrót do tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocny.
 3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Siepraw w kierunku sztuki ludowej.

§ 2. Konkurs obejmuje palmy małe i średnie (czyli od 150cm do 300cm)

 1. Prace grupowe dotyczą kategorii:

a) oddziały przedszkolne, świetlice z terenu Gminy Siepraw (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
b) prace wykonywane przez całą rodzinę (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).
 

 1. Prace indywidualne oceniane będą w kategorii:

a) uczniowie klas I-III szkół podstawowych - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przy-znane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
b) uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przy-znane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
c) uczniowie gimnazjów i szkół średnich - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).

§ 3. Ocenie podlegają następujące kryteria:
- dopuszczalne materiały: rośliny naturalne, papier, bibuła, wstążki itp.,
- kompozycja palmy,
- staranności i pracochłonność wykonania,
- UWAGA! Konkurs nie przewiduje nagród za najwyższą palmę.

§ 4. Termin i miejsce:

 1. Wykonane palmy należy dostarczyć do Domu Kultury w Sieprawiu w następujących terminach:

19-20.03.2018 w godzinach od 8.00 do 15.00.

 1. W dniu 21.03.2018 nastąpi ocena prac zgłoszonych do konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.siepraw.pl oraz facebooku GOKiS
 2. Odbiór palm będzie możliwy w dniach 22-23.03.2018 w godzinach 8.00 – 15.00. Palmę należy przynieść ze sobą na rozdanie nagród w kościele.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród:

  - w Zakliczynie po Mszy Świętej o godzinie 9.00,
  - w Sieprawiu po Mszy Świętej o godzinie 11.00.
 

 1. Oddziały przedszkolne zobowiązane są wyznaczyć osobę upoważnioną do odbioru nagrody.
 2. Nagroda w kategorii prac grupowych nie jest nagrodą indywidualną dla każdego dziecka, jest to nagroda dla całego oddziału przedszkolnego lub rodziny.


§ 5. Oznaczenie prac:
1. Każda palma powinna zawierać kartę informacyjną na której wyszczególnione powinny być następujące informacje:

I. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace grupowe:
a) w przypadku przedszkoli:
nazwa grupy, adres szkoły, nr kontaktowy do opiekuna,
b) w przypadku rodziny:
imiona wszystkich członków rodziny wykonujących palmę, wiek dzieci, nr kontaktowy,
II. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace indywidualne:
imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy do rodzica.

§ 6 Organizator zaznacza, że ma prawo odrzucić zgłoszoną do konkursu palmę jeżeli:
a) jej wysokość będzie mniejsza niż 150cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
b) jej wysokość będzie większa niż 300 cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
c) organizator będzie mieć wątpliwości, czy palma została wykonana własnoręcznie (np. w przypadku zgłoszenia palmy zakupionej na stoisku wielkanocnym),
d) będzie zawierała sztuczne kwiaty, nie wykonane własnoręcznie,
e) nie będzie zawierała karty informacyjnej.

§ 7. Decyzje podjęte przez członków jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Regulamin zaakceptował
Dyrektor GOKiS


Siepraw, dnia 28 lutego 2018r.

 


 

« Powrót