Imieniny:
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

 

Aktualności

2018-01-08

Informacja - nowy wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja - nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dnia 29 listopada 2017 r. Rada Gminy Siepraw uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Było to spowodowane tym, iż powstał nowy podział gospodarstw domowym w zależności od liczby osób w nim zamieszkujących. Dotychczas mieliśmy podział na cztery gospodarstwa domowe tj. jednoosobowe, dwuosobowe, gospodarstwa domowe liczące od trzech do pięciu osób oraz gospodarstwa domowe liczące powyżej pięciu osób.

Od 1 stycznia 2018 roku podział ten tak, jak dotychczas dotyczy gospodarstw domowych zatem nie zmienia się metoda, a wyłącznie przedział osób stanowiących gospodarstwo domowe. Uchwalono, iż będą to gospodarstwa jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, pięcioosobowe, sześcioosobowe, siedmioosobowe, ośmioosobowe, dziewięcioosobowe, dziesięcioosobowe, jedenastoosobowe, dwunastoosobowe oraz liczące trzynaście lub więcej osób.


W sytuacji, w której nastąpiła zmiana danych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym,  zmiana sposobu zbierania odpadów, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Poniżej druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Siepraw, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku. 

Deklaracja, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być złożona w Urzędzie Gminy Siepraw adres: Siepraw ul. Kawęciny Nr 30, osobiście lub przesłana za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego na adres: Siepraw ul. Kawęciny Nr 30, kod pocztowy 32-447.
 

Załączniki:

« Powrót