Imieniny:
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

 

Aktualności

2018-01-03

XXX Sesja Rady Gminy Siepraw

XXX Sesja Rady Gminy Siepraw

W dniu 28 grudnia 2017 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XXX sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”
 • o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”
 • o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”
 • o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”
 • o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na 2018 rok
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
 • zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcom oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
 • przyjęcia do wiadomości projektu sporządzonego spisu inwentaryzacyjnego i karty inwentaryzacyjnej przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej pod budowę chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Siepraw (ulica Lipowa)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z pracowaniem dokumentacji projektowej pod budowę chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Siepraw (ulica Górska)
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw
 • uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2018
 • Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw na rok 2018.
   

Załączniki:

« Powrót