Imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny

 

Aktualności

2017-12-05

Informacja o zmianie stałych obwodów głosowania w Gminie Siepraw

Informacja o zmianie stałych obwodów głosowania w Gminie Siepraw

W dniu 29 listopada 2017r. Rada Gminy Siepraw podjęła uchwałę Nr XXIX/260/17 w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Zmiana obwodów wyborczych podyktowana była przekroczeniem, określonej w kodeksie wyborczym, granicy 3000 mieszkańców w obwodzie nr 1 w Sieprawiu, na koniec września br. liczba mieszkańców w tym obwodzie wyniosła 3030.

Ponieważ obwód ten obejmował dwa sołectwa – sołectwo nr 1 i sołectwo nr 3 - podział obwodu na dwa dokonany został zgodnie z sołectwami. Dodatkową siedzibę, dla Komisji nr 1, zlokalizowano w Hali Sportowej w Sieprawiu.

W związku z tym, że dotychczasowa uchwała określała granice obwodów nazwami przysiółków a po wprowadzeniu ulic w Gminie, spis wyborców drukowany jest według nazw ulic zmieniono także opis granic wszystkich obwodów (bez faktycznej zmiany granic).

Po zmianie w Gminie mamy 5 obwodów głosowania:

  • Nr 1 w Sieprawiu w Hali Sportowej
  • Nr 2 w Sieprawiu w Hali Sportowej
  • Nr 3 w Sieprawiu w Domu Kultury i Bibliotece
  • Nr 4 w Zakliczynie w Zespole Placówek Oświatowych
  • Nr 5 w Czechówce w Szkole Podstawowej.


Zgodnie z § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017r. poz.15; zm. poz. 1089) na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Szczegóły podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania przedstawia załącznik do wymienionej uchwały – jak poniżej.
 

Załączniki:

« Powrót