Imieniny:
Joachima, Kiry, Maurycego

 

Aktualności

2017-10-27

Wymiana pieców – podpisywanie umów z mieszkańcami

Wymiana pieców – podpisywanie umów z mieszkańcami

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów wymiany starych pieców węglowych na terenie Gminy Siepraw na nowoczesne piece gazowe, na biomasę oraz na “ekogroszek”, realizowane w ramach poddziałań nr 4.4.2. oraz 4.4.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 
Rozpoczęcie realizacji projektu (fizyczna wymiana pieców u mieszkańców, którzy zgłosili się do programu) będzie mogła nastąpić po podpisaniu umów pomiędzy Gminą Siepraw a Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, które są obecnie w fazie przygotowania. Dodatkowo Urząd Gminy Siepraw musi otrzymać od wykonawcy oceny energetyczne budynków, w których mają być wymieniane piece.

Urząd Gminy Siepraw po spełnieniu ww. wymogów formalnych rozpoczęcia realizacji projektu poinformuje uczestników projektu o możliwości podpisania umowy Gmina – Mieszkaniec. Przewiduje się, że podpisanie tych umów będzie możliwe na przełomie 2017 i 2018 r.
Mieszkaniec może wcześniej (przed podpisaniem umowy z Gminą) na własne ryzyko wymienić piec i przeprowadzić modernizację instalacji, jednak odpowiednią refundację kosztów otrzyma dopiero po podpisaniu umowy z Gminą. Wszelkie prace i parametry montowanych urządzeń muszą być zgodne z przeprowadzoną oceną energetyczną oraz wymogami uchwalonego “Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/6451/akt.pdf
 

« Powrót