Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2017-10-11

Informacja dotycząca ocen energetycznych budynków

Informacja dotycząca ocen energetycznych budynków

Szanowni mieszkańcy Gminy Siepraw,
w związku z rozpoczęciem przeprowadzania ocen energetycznych budynków, których właściciele zgłosili zamiar przystąpienia do projektu wymiany starych pieców na paliwa stałe na piece spełniające wymagania Ekoprojektu opalane gazem, biomasą bądź ekogroszkiem uprzejmie prosimy o umożliwienie audytorom wykonywania wizji lokalnej w budynkach w ciągu dnia, od rana do zmierzchu.  Jednym z elementów wizji lokalnej jest wykonanie dokumentacji fotograficznej  budynku. Ze względu na coraz krótszy dzień oraz mając na uwadze jakość przedmiotowych zdjęć, celowe jest udostępnienie budynku przez właściciela w godzinach porannych i popołudniowych. 

Obecnie audytorzy mogą wykonywać efektywne, w pełni kompletne wizje maksymalnie do godziny 18.00, ale za miesiąc dzień będzie jeszcze krótszy i możliwość ta zostanie ograniczona do godziny 16.00.
Jednocześnie informujemy, że brak udostępnienia budynku dla celów wizji w ciągu dnia, od rana do zmierzchu, nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańca w postaci braku wykonania oceny. Będzie się to jednak mogło wiązać z obiektywnymi trudnościami podczas procesu realizacji oceny. Mając powyższe na uwadze, będziemy wdzięczni za umożliwienie pracy audytorom w godzinach porannych i popołudniowych.

 

Lista osób wykonujących oceny energetyczne budynków na terenie Gminy Siepraw dla zadania:
wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020, w tym:

 • w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,
 • w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
 1. ARKADIUSZ KURYŚ
 2. MICHAŁ MANIKOWSKI
 3. MICHAŁ KAMIŃSKI
 4. SEBASTIAN MAMZER
 5. JACEK GILEK
 6. BARTŁOMIEJ MOREK
 7. WOJCIECH DYRCZ
 8. KAMILA JAROSZEWICZ
 9. MAREK WACHAŁOWICZ
 10. TOMASZ MARCHIŃSKI
 11. KAMIL ZIĘBA
 12. PRZEMYSŁAW ZIĘBA
 13. ARTUR JUSTYŃSKI
 14. ROLAND KAŁUŻNIACKI


Wyżej wymienione osoby reprezentują Konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś - lider (Kamień Pomorski) i Energo-Term Michał Manikowski - konsorcjant (Szczecin), które Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wyłonił w przetargu na wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, w którym znajduje się także Gmina Siepraw.
 

« Powrót