Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2017-10-10

XXVIII Sesja Rady Gminy Siepraw

XXVIII Sesja Rady Gminy Siepraw

W dniu 5 października 2017 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw;
 • regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Siepraw;
 • regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 • stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Czechówce w ośmioletnią szkołę podstawową;
 • stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łyczance w ośmioletnią szkołę podstawową;
 • stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu w ośmioletnią szkołę podstawową;
 • stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zakliczynie w ośmioletnią szkołę podstawową;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siepraw;
 • wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K1951 Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w miejscowości Łyczanka (ulica Górska);
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobczyce o współfinansowaniu części inwestycji polegającej na zmianie zasilania wodociągu Gminy Siepraw w miejscowości Zakliczyn i wodociągu Gminy Dobczyce w miejscowości Brzączowice;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobczyce o współfinansowaniu kosztów opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej inwestycji polegającej na zmianie zasilania wodociągu Gminy Siepraw w miejscowości Zakliczyn i wodociągu Gminy Dobczyce w miejscowości Brzączowice.

 

Załączniki:

« Powrót